Život se neměří počtem nádechů a výdechů. Ale chvílemi, které nám vzaly dech!

Neznámý autor

Důvěra znamená dát druhému možnost, aby ti ublížil a současně věřit, že to neudělá.

Petr Casanova

Follow your heart but take your brain with you.

Alfred Adler